lauantai 8. lokakuuta 2016

Sähköposti romukoppaan! Uuden teknologian avulla työtä edistäviin toimintatapoihin ja uuteen toimintakulttuuriin

"Piilaakso ei puhu digitalisaatiosta vaan uusista toimintatavoista, innovaatioista, liiketoiminnan kehittämisestä, ohjelmateollisuudesta, sovelluksista ja niiden tuomasta arvosta. Niin pitäisi Suomessakin tehdä." Näin todetaan Kauppalehden (6.10.2016) erinomaisessa artikkelissa Digitalisaatiosta tuli Suomen hypetetyin ja väärinkäytetyin termi.

Olen kirjoittanut blogiin paljon tekstejä opetuksen digitaalisten ympäristöjen ja välineiden käyttöönottamisesta mutta välillä on hyvä miettiä myös omaa valmiutta kehittyä ja tukea toisten kehittymistä. Työtapojen on muututtava sähköisten välineiden käyttöön ottamisen myötä. Pyrimmekin omassa työssämme jatkuvasti kehittämään työtapoja ja keskustelemaan muutostarpeista. Seuraavassa pari ajatusta aiheesta.


Organisaation sisäisen viestinnän kehittäminen

Tietotyö toteutuu verkostoissa ja 
monissa eri ympäristöissä
Sähköposti ja puhelin ovat pahimmat aika- ja energiasyöpöt toimistotyössä. Organisaation sisäisessä viestinnässä tehdään virhe, jos sähköposti ja puhelin ovat pääasialliset arkiviestinnän kanavat. Puhelin on kokousten aikaan äänettömänä ja sähköpostia ei pysty selaamaan ja vastaamaan jatkuvana onlinena. On keskityttävä kulloisenkin asian hoitamiseen. Kertyneitten viestien ja puhelujen suma voi olla aamu- tai iltapäivien päätteeksi valtaisa ja paljon aikaa vievä työn muuttuja, jopa ongelma.

Lync mahdollistaa organisaation sujuvan sisäisen viestinnän. Virtuaalinen työhuoneen ovi näyttää, milloin kukin on paikalla ja tavoitettavissa, milloin varattu tai poistunut työpisteeltä. Älypuhelin on vajaakäytöllä, jos sen käyttö on sähköpostia, puheluja ja nettiselailua varten. Virtuaalista "työovea" voi ohjata myös älypuhelimen avulla. Itsekin sorrun edelleen päivittäin kuormittamaan kollegoiden sähköposteja ok-tason viesteillä. Lynciin on kätevä ohjata arkinen keskustelu. Organisaation sisäiset tapaamiset ja kulkemiset työyksiköiden välillä voidaan minimoida videoyhteyden avulla, joka mielestäni on yhtälailla kasvokkain olemista, siis läsnä olemista, kuuntelemista ja ajatusten vaihtamista kuin samassa tilassa käytävä vuorovaikutus on. Sivistystoimen johtoryhmällä olemme pyrkineet ottamaan Lynciä aktiiviseen käyttöön mutta tekemistä on vielä toki paljon. Suunta on oikea. Jotta tietotyön organisaatio siirtyy digitalisaatiossa sen ensimmäiselle askelmalle, edellyttää se sisäisen viestinnän kehittämistä ja sähköpostia sekä perinteistä puhelinta ketterämpien välineiden käyttöön ottamista.

Monitoimitila alkaa valmistua. Tila mahdollistaa paitsi neliöiden
entistä tehokkaamman käytön myös sujuvan vuorovaikutuksen
tiimin kesken

Työtilaratkaisuilla ketterään vuorovaikutukseen ja tehokkaaseen tilojen käyttöön

Tietotyö on ja sen tulee kehittyä ajasta sekä paikasta riippumattomaksi työksi. Olen usein todennut, että esimerkiksi koulun tulee mallintaa toiminnassaan tietotyön prosesseja, erityisesti tietotyön vuorovaikutteisuuden ja tiedon käsittelyn ja tuottamisen näkökulmista. Parhaimmillaan tietotyössä tiedon käsittely ja tuottaminen ovatkin yhteisöllisiä projekteja. Olemme sivistystoimen tulosaluejohdon kanssa siirtyneet tänä syksynä yhteiseen monitoimitilaan (huom. ei avokonttoriin). Yhteisen monitoimitoimiston tavoitteena on sekä vuorovaikutuksen rikastaminen ja työtapojen kehittäminen että tilojen käytön tehostamisen suunnan ja mahdollisuuden osoittaminen toisillekin. Neljä henkilöä jakaa nyt kolmen hengen laajuisen tilan, mikä on vähentänyt neliötarpeita entisestä noin 15 m2 / henkilö noin 10 m2 / henkilö. Kun puhutaan sadoista henkilöistä, ovat neliöhyödyt jo merkitykselliset.

Lync on virtuaalinen työhuone ja mahdollistaa
helpolla tavalla organisaation sisäisen ja myös
ulkoisen viestinnän uudistamisen
Tietotekniikka on mahdollistanut jo kauan ajasta sekä paikasta riippumattoman työskentelyn. Olemme arvioineet, että esimerkiksi toimiala- tai tulosaluejohtajan perinteinen oman työhuoneen tarve on vähäinen. Työhuoneet eli -pisteet ovat käytössä vain alle puolet työajasta myös yleisten selvitysten perusteella (ks. Toimiva työympäristö 2015 – tutkimuksen tuloksia ). Laskujen tai henkilöstöasioiden hyväksyntä ei voi olla sidoksissa työpisteeseen, puhumattakaan suunnitteluun ja valmisteluun liittyvistä asioiden hoitamisesta. Työn tekeminen nk. etänä onnistuu täysin jo tällä hetkellä. Tietotyö ei voi olla minuutilleen aikaan ja paikkaan sidottua. Etätyön soveltaminen on osa toimintatapojen uudistamista ja digitalisaatiota. Se, missä ja milloin valmistelee työn, ei ole merkityksellistä vaan tulokset ratkaisevat, ja että asiat hoidetaan sujuvasti ajallaan. Työyhteisöjä tarvitaan toki edelleen ja kunkin johtajan on oman tehtäväkenttänsä sekä ajankäyttönsä näkökulmasta oltava aktiivisesti myös läsnä työntekijöille, mikä ei tietenkään ole peruste perinteisille työhuoneratkaisuille. Ja jälleen huomautan, että "uusissa työhuoneratkaisuissa" ei ole kyse avokonttoreista. Niin kutsutut ankkuritehtävät on arvioitava erikseen ja niihin liittyvät tilaratkaisut niin ikään.

Alkukokemukseni johdon yhteisestä monitoimitilasta on hyvä. Monitoimitila rikastaa vuorovaikutusta. Syksyn työtä hallitsee aina seuraavan vuoden talousarvion laadinta. Edellisvuosiin nähden sen tekeminen on ollut yhteisessä tilassa toimivaa ja tehokasta. Yhteinen tila on mahdollistanut aiempaa luontevamman ja joustavamman talousarvion laadinnan. Kysymyksiä tai ajatuksia ei tarvinnut soitella tai varata erillisiä kokousaikoja vaan nämä hoituivat työn lomassa, kun ao. henkilö oli yhteisessä tilassa paikalla.

Jos jollakulla on omaan alueeseen liittyvää erityistä luottamuksellisuutta vaativaa asioiden hoitoa, hoidetaan se yksityisyyden paremmin huomioivissa tiloissa. Lisäksi tilassamme on puhelinkoppi, joka vähentää puhelujen aiheuttamaa hälinää jonkin verran. Kaupungintalon kokoustiloja on niin ikään käytettävä ulkopuolisten kokousten tai keskustelujen järjestämiseen mutta tällainen lisää vain tilojen tehokasta ja aktiivista käyttöä.


Lopuksi

Julkinen sektori on suuressa muutoksessa. Tiukkeneva talous, digitalisaatio, automatisaatio ja työn muutos, eläköityminen, tieto-taidon häviäminen ja toisaalta uuden käyttöön ottaminen, kunta- ja organisaatiorajojen muuttuminen eivät voi olla näkymättä toimintatavoissa. Ne jotka ovat vahvasti mukana muutoksessa ja haluavat vaikuttaa muutokseen suotuisasti, pärjäävät varmasti myös tulevaisuudessa. Tiimit ja yhteistoiminta ovat nostaneet monessa paikkaa päätään ja yksin tekemisen kulttuurista pyritään irtautumaan. Tietotyössä ei pärjätä, jos tiedon ja osaamisen ajatellaan olevan vain yksittäisten ihmisten asioita kello 8-16 välisenä aikana. Uusilla tilaratkaisuilla ja digitaalisten välineiden hyödyntämisellä mm. organisaation sisäisen viestinnän välineinä on parhaimmillaan mahdollista kehittää vuorovaikutuksen ja tiedon rikastumista, uusien ideoiden syntyä sekä tukea myös ajankäytön sekä tietotulvan hallintaa ja sitä kautta edistää työssä jaksamista.


Linkit

Digitalisaatiosta tuli Suomen hypetetyin ja väärinkäytetyin termi (Kauppalehti 6.10.2016)


Sähköposti vie suomalaisten ajasta jo 691 tuntia vuodessa (Talouselämä 5.10.2016)

Tellus Innovation Arena, Oulun yliopisto

Johtaja, panosta digiosaamiseen - näistä syistä se kannattaa (TIVI 6.10.2016)

Elena etäopiskelee kaupungissa, jossa yliopistoa ei ole – ”En haluaisi vaihtaa päätoimiseksi opiskelijaksi” (YLE 7.10.2016)

Tarvitseeko lukio seiniä? Tekniikalla opettaja virtuaalisesti opiskelijan kotiin (YLE 7.10.2016)

Millainen on ammattiminäni ja miten rakennan verkostoja? Apu on lähellä digitaalisesti (YLE 7.10.2016)


keskiviikko 5. lokakuuta 2016

OPSin johtotähdet - tähtikartta koulun toimintakulttuurin uudistamisen tueksi

Varoitus: tämä on vain idea.

Osaava Kainuu -koulutuspäivän "osaamisen jakaminen" teema herätti päivän aikana paljon keskustelua. Tämä postaus on yksi aivoitus ja sen tavoitteena on herättää ideatasolla ajatusta siitä, miten voisimme tukea opettajia uuden OPSn sisältöjen haltuun ottamiseen ja edistää innostusta koulujen toimintakulttuurin uudistamiseen.

Uusi OPS on otettu Kajaanissa ja Kainuussa lukuvuoden alkumetreillä hyvin haltuun mutta tulevaisuus ja käytäntö asettavat opettajille paljon uusia haasteita ja osaamisen kehittämisen tarpeita. Opetuksen eheyttäminen, ilmiöt, digitaaliset oppimisympäristöt, arviointi, osallisuus, opettajan rooli, perustaitojen opettaminen, yrittäjyys- / yritteliäisyyskasvatus, toiminnalliset työtavat, liikkuva koulu - muutamia mainiten.

Kajaanin perusopetuksen ops-tiekartta
(klikkaa kuva suuremmaksi)
Aiheeseen liittyen todettiin, että valtakunnan tasolla käydään yhä voimakasta keskustelua uuden opetussuunnitelman tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Keskusteluissa todetaan uuden OPSin mukaista työtä tehdyn jo vuosikausia takaperin. Kysytään, miksi siis uudistua ja mikä tässä oikeastaan edes uudistuu? Opetuksen toteuttamisen ja pedagogisten valintojen tai valitsematta jättämisen ajatellaan olevan opettajan itsenäinen valinta, didaktista vapautta, OPSin velvoittavuudesta ja tavoitteista huolimatta. Yhteiskunnassa tapahtunut muutos on kuitenkin niin vaikuttava, että menneistä teoista tai tekemättä jättämisistä ei OPS-uudistuksessa ole kysymys, eikä esimerkiksi digitaalisten välineiden käyttäminen opetuksessa voi olla opettajien oma valinta tai mielipidekysymys. Kyse on lasten ja tulevaisuuden yhteiskunnan hyvästä elämästä. Se, että esimerkiksi liki 20 prosenttia nuorista miehistä on vaarassa jäädä syrjään työstä ja koulutuksesta, tai lähes vastaava määrä peruskoulun päättäneistä oppilaista on käytännössä lähes luku- ja kirjoitustaidottomia, eivät ole uuden OPSin tai opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen syy vaan selkeä tarve koulun toimintakulttuurin uudistamiselle. Koululla on myös tulevaisuudessa keskeinen rooli siinä, että varmistamme lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimisen edellytysten toteutumisen. Tähän uudistuksen on tähdättävä ja tähän sillä pyritään.

Lappeenrannan kaupungin ops-tiekartta
(klikkaa kuva suuremmaksi)
Kritiikki uudistusta kohtaan on kuitenkin ymmärrettävää ja sitä pitää kuunnella avoimin mielin. Muutoshuoli, joka ihmisestä kumpuaa, kumpuaa usein kuitenkin epävarmuudesta, ehkä jopa epävarmuudesta omiin kykyihin. Jokainen opettaja tarvitsee muutoksessa vahvan tuen. Jokaiselle opettajalle on luotava sekä samalla vahvistettava tunnetta siitä, että hän on mukana omalla toiminnallaan ja omalla tasollaan toteuttamassa uuden toimintakulttuurin rakentumista kouluunsa. Suunta toimintakulttuurin kehittämiselle, OPSin johtotähdille, on tehtävä kaikille mahdollisimman ymmärrettäväksi. Yhteisen mielen etsiminen, määrittäminen sekä löytäminen ovat toimintakulttuurin uudistamisen tärkeimpiä tehtäviä.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt hienon tiekartan niin opettajille kuin perheille uuden opetussuunnitelman tuomasta muutoksesta koulujen arkeen. Myös Kajaaniin laadittiin vastaava paikallinen kartta Lappeenrannan hienoa ideaa lainaten. Vastaava idea opettajuudelta edellyttävään muutokseen voisi tukea opettajuuden ja koulujen toimintakulttuurin kehittämistä uuden opetussuunnitelman asettamassa suunnassa. Puhuisin uuden opettajuuden tiekartasta tai OPSin johtotähtien tähtikartasta, jossa yhteen "A4:seen" on tiivistetty OPSn näkökulmasta keskeiset pedagogiset muutostekijät ja määritetty näiden muutostekijöiden ideaalitaso ja lähtötaso, joka tulisi vähintään toteutua opetuksessa yksittäisen luokan tai koulun näkökulmasta.

Tasoajattelu, ketään kategorisoimatta, voisi olla opettajuuden ja täydennyskoulutuksen tarpeen arvioinnin näkökulmasta toimiva ratkaisu. Olemme määrittäneet Kajaanissa esimerkiksi digitalisaation osalta tietyn kolmiportaisuuden toiminnallisesti ja myös opettajien täydennyskoulutuksen liittyen: kuljetaan rajoitetusta ja oppikirjaan sidotusta tiedosta sekä vastaanottavasta toiminnasta kohti avointa ja ilmiölähtöistä tietoa ja toimintaa (ks. Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaat ; Maakunnallinen opettajien tvt-koulutuksen suunnitelma). Tähtikartan portailla määritettäisiin, mitä milläkin portaan tasolla tapahtuu tai toimitaan opetuksen toteuttamisen näkökulmasta. Voidaan kysyä esimerkiksi, mitä on osallisuus opetuksessa? Mitä se on parhaimmillaan koulun arjessa? Mitä sen tulisi olla vähintään? Millaisina käytänteinä osallisuus ilmenee eri tasoillaan toteutuessaan? Tällaisen "tähtikartan" avulla voitaisiin selkeyttää kouluille se, mikä koulujen toimintakulttuurin uudistuksessa on keskeistä ja ennen kaikkea sitä, mitä opettajilta odotetaan oman toimintansa kehittämiseksi. Jokainen taso pitäisi ymmärtää yhtä tärkeäksi. Oleellista on, että jokainen opettaja ja koulu tiedostavat tekevän työtään yhteisessä suunnassa, kokevat olevansa ja tietävät olevansa tärkeä osa yhteistä tavoitetta. Havaittaisiin, että pienikin on suurta ja jokaisella on takuulla taito toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. Jokainen opettaja pystyisi lisäksi hahmottamaan karkealla tasolla oman osaamisensa suhteessa tavoitteeseen ja tiedostaa, millä alueilla meillä itse kullakin olisi kehittämisen tarvetta. Toisaalta koulussa olevaa monipuolista osaamista voitaisiin hyödyntää tietoisesti toimintakulttuurin uudistamisessa. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea.

Uuden OPSn tähtikartta (klikkaa kuva suuremmaksi)
Tukisiko tällainen kartta toimintakulttuurin uudistamista? Onko jossain kunnassa jo tehty tällaista työtä tai ollaanko aikeissa jäsentää tukimateriaalia kouluille vastaavan idean suunnassa?


Linkkejä

Martti Hellström, Opettajan pedagoginen roolikenttä

Turun yrittäjyyspolku

Martti Hellström, Respect! Lappeenranta on tehnyt ops-oppaan vanhemmille

EDU.fi -sivusto (osallisuus, yrittäjyys, toimintakulttuuri, aihekokonaisuudet, globaalikasvatus...)

POPLI - kolme esimerkkiä koulupäivän liikunnallistamisesta

UKK-instituutti, koulupäivän liikunnallistaminen

Kari Uusikylä, Arvoisa opetushallituksen uusi pääjohtaja!

OPH, OPS-työn tiekartta

Lappeenrannan OPS - Pureudu opetukseen

Opefi